Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2013

DayAfterDay
DayAfterDay
Nie wiem co czuję, co myślę, a nawet do kogo i czego tęsknię. Totalny mętlik. Rozsypane puzzle, a ja nawet nie wiem, czy mam ochotę i siłę cokolwiek układać.
Reposted fromlabellavita labellavita viawaniliia waniliia
DayAfterDay
I chyba nie istniało nic wspanialszego , od tego jak na mnie patrzył .
Reposted fromnienormalnie nienormalnie viaotepienie otepienie
DayAfterDay
Człowiek to nie ma­tema­tyka. Nic się w nim ze sobą nie zgadza. Do­dasz dwie liczby,wyj­dzie ci wy­nik ujem­ny. I na od­wrót. Szu­kaj. Naucz się szu­kać. Książki nie dają od­po­wie­dzi, na­wet te najmądrzej­sze, ale po­magają sta­wiać py­tania. Wyk­rzycz je sa­ma so­bie, na­wet gdy­byś nig­dy nie miała zna­leźć od­po­wie­dzi. Py­tania są niez­mien­ne,od­po­wie­dzi często się zmieniają. 
— Dorota Terakowska
Reposted fromnezavisan nezavisan viawaniliia waniliia
DayAfterDay
Nie mogę spać - w głowie mam za dużo myśli.
— Lilu
Reposted frommefir mefir viadusz dusz

January 14 2013

DayAfterDay
Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy.
Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei.
— Hurt - Załoga G
Reposted fromirmelin irmelin viaheniu heniu
DayAfterDay
Fotograf, który robił zdjęcia pewnej kobiecie, został przez nią zaproszony na obiad. Przyszedł, przed obiadem rozłożył zdjęcia. 

Kobieta ogląda i mówi:
- Musi pan mieć bardzo dobry aparat.

Fotograf nic nie pisnął. Po obiadku kobieta pyta się go, czy smakowało. Fotograf:
- Tak bardzo, musi mieć pani bardzo dobre garnki i talerze.
— znalezione w internecie
DayAfterDay

Jeśli Ci o mówiłam Ci o swoich problemach to nie oznacza, że lubię narzekać. Tylko jesteś kimś ważnym i mam do Ciebie zaufanie.

Reposted fromwhateveer whateveer viamakemelaugh makemelaugh
DayAfterDay
4707 7fe0
Reposted fromovershadow overshadow viamakemelaugh makemelaugh
DayAfterDay
I wtedy poznałem Ciebie i wszystko zaczęło się zmieniać..
— On do mnie w moim śnie.
DayAfterDay
8256 97be
Reposted frompoositivee poositivee viakotfica kotfica
DayAfterDay
Gdzie są ci mężczyźni?
Reposted fromsiwa siwa vialajla lajla
DayAfterDay
Play fullscreen
COLDPLAY!
     
Reposted frommeeds meeds viamyname myname
DayAfterDay

January 13 2013

DayAfterDay
1692 b057
Reposted fromtakemyhand takemyhand viaplikmuzyczny plikmuzyczny

January 12 2013

DayAfterDay
Kobiety powinny wyglądać jak kobiety, a nie wytapetowane kości.
— znalezione gdzieś./Lena.
Reposted fromhopeisdead hopeisdead viaIriss Iriss
DayAfterDay
  Jesteś uwięziony między tym, co czujesz, a tym, co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to, co sprawia, że możesz być szczęśliwy. Chyba że chcesz, by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— znalezione
Reposted fromIriss Iriss viaotepienie otepienie
DayAfterDay
Ile wielkich spraw w życiu człowieka zależy od malenkich, niedostrzegalnych nieomal decyzji.
— Zapałka na zakręcie
Reposted fromMerlinka Merlinka viamakemewannadie makemewannadie
DayAfterDay
2861 845a
masz rację Mała Mi - spanie jest cudowne.
Reposted fromnaaaaaaat naaaaaaat viazadaleko zadaleko
DayAfterDay

Musisz wiedzieć, że ja nie jestem tą , która cierpliwie czeka na Twój telefon. Jestem tą, która denerwuje się okropnie, kiedy nie odzywasz się cały dzień. Tą, która zawsze pisze najczarniejsze scenariusze. Tą, która każde Twoje słowo tłumaczy sobie na milion różnych sposobów. Tą, która każdą sytuację dokładnie zapamiętuje i przechowuje w sercu już na zawsze.

— dokładnie..
Reposted frommefir mefir viamalina malina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl